หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vengeance หมายถึง พยาบาท

คำศัพท์ vengeance แปลว่า พยาบาท หมายถึง พยาบาท vengeance อ่านว่า (เฝน-แจ็นซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 265 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vengeance (เฝน-แจ็นซ)

พยาบาท