หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

venereal หมายถึง เกี่ยวกับกาม

คำศัพท์ venereal แปลว่า เกี่ยวกับกาม หมายถึง เกี่ยวกับกาม venereal อ่านว่า (ฝินี-เรียล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venereal (ฝินี-เรียล)

เกี่ยวกับกาม