หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

venerate หมายถึง เคารพ

คำศัพท์ venerate แปลว่า เคารพ หมายถึง เคารพ venerate อ่านว่า (เฝน-เออะเรท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 134 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venerate (เฝน-เออะเรท)

เคารพ