หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

veneer หมายถึง เคลือบแฝง (นิสัย ความจริง) ไม้อัด เคลือบ (ชาม)

คำศัพท์ veneer แปลว่า เคลือบแฝง (นิสัย ความจริง) ไม้อัด เคลือบ (ชาม) หมายถึง เคลือบแฝง (นิสัย ความจริง) ไม้อัด เคลือบ (ชาม) veneer อ่านว่า (เฝะเนีย-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 233 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veneer (เฝะเนีย-)

เคลือบแฝง (นิสัย ความจริง)

ไม้อัด

เคลือบ (ชาม)