หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vendor หมายถึง ผู้ขาย (ทรัพย์สมบัติ)

คำศัพท์ vendor แปลว่า ผู้ขาย (ทรัพย์สมบัติ) หมายถึง ผู้ขาย (ทรัพย์สมบัติ) vendor อ่านว่า (เฝน-เดอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 674 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vendor (เฝน-เดอะ)

ผู้ขาย (ทรัพย์สมบัติ)