หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vendetta หมายถึง ความอาฆาต

คำศัพท์ vendetta แปลว่า ความอาฆาต หมายถึง ความอาฆาต vendetta อ่านว่า (เฝ็นเดท-ทะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 246 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vendetta (เฝ็นเดท-ทะ)

ความอาฆาต