หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vender หมายถึง คนขายหนังสือพิมพ์ คนเร่ขายของ

คำศัพท์ vender แปลว่า คนขายหนังสือพิมพ์ คนเร่ขายของ หมายถึง คนขายหนังสือพิมพ์ คนเร่ขายของ vender อ่านว่า (เฝน-เดอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 193 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vender (เฝน-เดอะ)

คนขายหนังสือพิมพ์ คนเร่ขายของ