หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vendee หมายถึง ผู้รับซื้อ (ทรัพย์สมบัติ)

คำศัพท์ vendee แปลว่า ผู้รับซื้อ (ทรัพย์สมบัติ) หมายถึง ผู้รับซื้อ (ทรัพย์สมบัติ) vendee อ่านว่า (เฝ็นดี-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 141 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vendee (เฝ็นดี-)

ผู้รับซื้อ (ทรัพย์สมบัติ)