หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vend หมายถึง ขาย

คำศัพท์ vend แปลว่า ขาย หมายถึง ขาย vend อ่านว่า (เฝ็นด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 340 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vend (เฝ็นด)

ขาย