หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

venally หมายถึง เห็นแก่เงิน

คำศัพท์ venally แปลว่า เห็นแก่เงิน หมายถึง เห็นแก่เงิน venally อ่านว่า (ฝี-แน็ลลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venally (ฝี-แน็ลลิ)

เห็นแก่เงิน