หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

venality หมายถึง เห็นแก่เงิน

คำศัพท์ venality แปลว่า เห็นแก่เงิน หมายถึง เห็นแก่เงิน venality อ่านว่า (ฝีแนล-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venality (ฝีแนล-อิทิ)

เห็นแก่เงิน