หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

venal หมายถึง เห็นแก่เงิน

คำศัพท์ venal แปลว่า เห็นแก่เงิน หมายถึง เห็นแก่เงิน venal อ่านว่า (ฝี-แน็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 310 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venal (ฝี-แน็ล)

เห็นแก่เงิน