หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

velodrome หมายถึง สนามแข่งจักรยาน

คำศัพท์ velodrome แปลว่า สนามแข่งจักรยาน หมายถึง สนามแข่งจักรยาน velodrome อ่านว่า (ฝี-โละดโรม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
velodrome (ฝี-โละดโรม)

สนามแข่งจักรยาน