หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

velocity หมายถึง ฝีเท้า

คำศัพท์ velocity แปลว่า ฝีเท้า หมายถึง ฝีเท้า velocity อ่านว่า (ฝิลอซ-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 355 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
velocity (ฝิลอซ-อิทิ)

ฝีเท้า