หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

veldt หมายถึง ทุ่งหญ้า

คำศัพท์ veldt แปลว่า ทุ่งหญ้า หมายถึง ทุ่งหญ้า veldt อ่านว่า (เฝ็ลท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 307 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veldt (เฝ็ลท)

ทุ่งหญ้า