หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

veld หมายถึง ทุ่งหญ้า

คำศัพท์ veld แปลว่า ทุ่งหญ้า หมายถึง ทุ่งหญ้า veld อ่านว่า (เฝ็ลท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 380 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veld (เฝ็ลท)

ทุ่งหญ้า