หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vein หมายถึง เส้นโลหิตดำ แนวแตกในหินซึ่งมีแร่ ลายหิน ความรู้สึก

คำศัพท์ vein แปลว่า เส้นโลหิตดำ แนวแตกในหินซึ่งมีแร่ ลายหิน ความรู้สึก หมายถึง เส้นโลหิตดำ แนวแตกในหินซึ่งมีแร่ ลายหิน ความรู้สึก vein อ่านว่า (เฝน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 530 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vein (เฝน)

เส้นโลหิตดำ แนวแตกในหินซึ่งมีแร่

ลายหิน

ความรู้สึก