หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

veil หมายถึง ฉาก คลุม

คำศัพท์ veil แปลว่า ฉาก คลุม หมายถึง ฉาก คลุม veil อ่านว่า (เฝล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 527 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veil (เฝล)

ฉาก คลุม