หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vehicular หมายถึง เกี่ยวกับยวดยาน

คำศัพท์ vehicular แปลว่า เกี่ยวกับยวดยาน หมายถึง เกี่ยวกับยวดยาน vehicular อ่านว่า (ฝิอีค-อิวเลอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 125 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vehicular (ฝิอีค-อิวเลอะ)

เกี่ยวกับยวดยาน