หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vehement หมายถึง รุนแรง

คำศัพท์ vehement แปลว่า รุนแรง หมายถึง รุนแรง vehement อ่านว่า (ฝี-อิเม็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 161 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vehement (ฝี-อิเม็น)

รุนแรง