หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vehemence หมายถึง รุนแรง

คำศัพท์ vehemence แปลว่า รุนแรง หมายถึง รุนแรง vehemence อ่านว่า (ฝี-อิเม็นซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 125 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vehemence (ฝี-อิเม็นซ)

รุนแรง