หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vegetative หมายถึง ดำเนินชีวิตอย่างเอื่อยๆ กินหญ้า

คำศัพท์ vegetative แปลว่า ดำเนินชีวิตอย่างเอื่อยๆ กินหญ้า หมายถึง ดำเนินชีวิตอย่างเอื่อยๆ กินหญ้า vegetative อ่านว่า (เฝจ-อิเททิฝ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vegetative (เฝจ-อิเททิฝ)

ดำเนินชีวิตอย่างเอื่อยๆ กินหญ้า