หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vegetation หมายถึง พฤกษชาติ

คำศัพท์ vegetation แปลว่า พฤกษชาติ หมายถึง พฤกษชาติ vegetation อ่านว่า (เฝจิเท-ฌัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 253 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vegetation (เฝจิเท-ฌัน)

พฤกษชาติ