หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vegetate หมายถึง ดำเนินชีวิตอย่างเอื่อยๆ กินหญ้า

คำศัพท์ vegetate แปลว่า ดำเนินชีวิตอย่างเอื่อยๆ กินหญ้า หมายถึง ดำเนินชีวิตอย่างเอื่อยๆ กินหญ้า vegetate อ่านว่า (เฝจ-อิเทท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 170 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vegetate (เฝจ-อิเทท)

ดำเนินชีวิตอย่างเอื่อยๆ กินหญ้า