หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vee หมายถึง รูปตัววี

คำศัพท์ vee แปลว่า รูปตัววี หมายถึง รูปตัววี vee อ่านว่า (ฝี)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 601 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vee (ฝี)

รูปตัววี