หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vedette หมายถึง เรือลาดตระเวน ยาม

คำศัพท์ vedette แปลว่า เรือลาดตระเวน ยาม หมายถึง เรือลาดตระเวน ยาม vedette อ่านว่า (ฝิเดท-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 109 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vedette (ฝิเดท-)

เรือลาดตระเวน ยาม