หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vector หมายถึง เวกเตอร์

คำศัพท์ vector แปลว่า เวกเตอร์ หมายถึง เวกเตอร์ vector อ่านว่า (เฝค-เทอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 385 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vector (เฝค-เทอะ)

เวกเตอร์