หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

veal bird หมายถึง เนื้อลูกวัวหั่นบางสอดไส้ต้ม

คำศัพท์ veal bird แปลว่า เนื้อลูกวัวหั่นบางสอดไส้ต้ม หมายถึง เนื้อลูกวัวหั่นบางสอดไส้ต้ม veal bird อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veal bird

เนื้อลูกวัวหั่นบางสอดไส้ต้ม