หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

veal หมายถึง เนื้อลูกวัว

คำศัพท์ veal แปลว่า เนื้อลูกวัว หมายถึง เนื้อลูกวัว veal อ่านว่า (ฝีล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 542 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
veal (ฝีล)

เนื้อลูกวัว