หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vauntingly หมายถึง โม้

คำศัพท์ vauntingly แปลว่า โม้ หมายถึง โม้ vauntingly อ่านว่า (ฝอน-ทิงลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vauntingly (ฝอน-ทิงลิ)

โม้