หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vaunting หมายถึง โม้

คำศัพท์ vaunting แปลว่า โม้ หมายถึง โม้ vaunting อ่านว่า (ฝอน-ทิง)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 109 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vaunting (ฝอน-ทิง)

โม้