หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vaunt หมายถึง โม้

คำศัพท์ vaunt แปลว่า โม้ หมายถึง โม้ vaunt อ่านว่า (ฝอนท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vaunt (ฝอนท)

โม้