หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vaulting หมายถึง (ความทะเยอทะยาน) สูงลิ่ว

คำศัพท์ vaulting แปลว่า (ความทะเยอทะยาน) สูงลิ่ว หมายถึง (ความทะเยอทะยาน) สูงลิ่ว vaulting อ่านว่า (ฝอล-ทิง)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 130 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vaulting (ฝอล-ทิง)

(ความทะเยอทะยาน) สูงลิ่ว