หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vaulted หมายถึง เป็นรูปโค้ง

คำศัพท์ vaulted แปลว่า เป็นรูปโค้ง หมายถึง เป็นรูปโค้ง vaulted อ่านว่า (ฝอล-ทิด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 122 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vaulted (ฝอล-ทิด)

เป็นรูปโค้ง