หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vault หมายถึง หลังคาโค้ง ห้องใต้ถุน หกคะเมน ทะเยอทะยาน

คำศัพท์ vault แปลว่า หลังคาโค้ง ห้องใต้ถุน หกคะเมน ทะเยอทะยาน หมายถึง หลังคาโค้ง ห้องใต้ถุน หกคะเมน ทะเยอทะยาน vault อ่านว่า (ฝอลท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 475 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vault (ฝอลท)

หลังคาโค้ง ห้องใต้ถุน

หกคะเมน

ทะเยอทะยาน