หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vaudeville หมายถึง การแสดงสลับฉาก

คำศัพท์ vaudeville แปลว่า การแสดงสลับฉาก หมายถึง การแสดงสลับฉาก vaudeville อ่านว่า (โฝด-ฝิล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 126 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vaudeville (โฝด-ฝิล)

การแสดงสลับฉาก