หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vat หมายถึง กระทะ (หรือหม้อ หรือภาชนะใหญ่) ที่ใช้ในการต้มหมักวัตถุ

คำศัพท์ vat แปลว่า กระทะ (หรือหม้อ หรือภาชนะใหญ่) ที่ใช้ในการต้มหมักวัตถุ หมายถึง กระทะ (หรือหม้อ หรือภาชนะใหญ่) ที่ใช้ในการต้มหมักวัตถุ vat อ่านว่า (แฝ็ท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 397 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vat (แฝ็ท)

กระทะ (หรือหม้อ หรือภาชนะใหญ่) ที่ใช้ในการต้มหมักวัตถุ