หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vastness หมายถึง กว้างใหญ่

คำศัพท์ vastness แปลว่า กว้างใหญ่ หมายถึง กว้างใหญ่ vastness อ่านว่า (ฝาซท-เน็ซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 152 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vastness (ฝาซท-เน็ซ)

กว้างใหญ่