หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vastly หมายถึง กว้างใหญ่

คำศัพท์ vastly แปลว่า กว้างใหญ่ หมายถึง กว้างใหญ่ vastly อ่านว่า (ฝาซท-ลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 154 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vastly (ฝาซท-ลิ)

กว้างใหญ่