หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vassalage หมายถึง ความเป็นทาส

คำศัพท์ vassalage แปลว่า ความเป็นทาส หมายถึง ความเป็นทาส vassalage อ่านว่า (แฝซ-แซะลิจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vassalage (แฝซ-แซะลิจ)

ความเป็นทาส