หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vassal หมายถึง ข้า ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้รับสิทธิมาจากพระเจ้าแผ่นดิน

คำศัพท์ vassal แปลว่า ข้า ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้รับสิทธิมาจากพระเจ้าแผ่นดิน หมายถึง ข้า ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้รับสิทธิมาจากพระเจ้าแผ่นดิน vassal อ่านว่า (แฝซ-แซ็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 616 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vassal (แฝซ-แซ็ล)

ข้า ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้รับสิทธิมาจากพระเจ้าแผ่นดิน