หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vaselin หมายถึง น้ำมัน petrolatum

คำศัพท์ vaselin แปลว่า น้ำมัน petrolatum หมายถึง น้ำมัน petrolatum vaselin อ่านว่า (แฝซ-เอะลีน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vaselin (แฝซ-เอะลีน)

น้ำมัน petrolatum