หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vase หมายถึง ภาชนะที่ทำด้วยดินเผา (แก้ว โลหะ) ไม่มีฝา กระถาง

คำศัพท์ vase แปลว่า ภาชนะที่ทำด้วยดินเผา (แก้ว โลหะ) ไม่มีฝา กระถาง หมายถึง ภาชนะที่ทำด้วยดินเผา (แก้ว โลหะ) ไม่มีฝา กระถาง vase อ่านว่า (เฝซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,481 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vase (เฝซ)

ภาชนะที่ทำด้วยดินเผา (แก้ว โลหะ) ไม่มีฝา กระถาง