หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vascular หมายถึง เกี่ยวกับเส้นโลหิต

คำศัพท์ vascular แปลว่า เกี่ยวกับเส้นโลหิต หมายถึง เกี่ยวกับเส้นโลหิต vascular อ่านว่า (แฝซ-คิวเลอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 269 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vascular (แฝซ-คิวเลอะ)

เกี่ยวกับเส้นโลหิต