หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

varying หมายถึง มากบ้างน้อยบ้าง

คำศัพท์ varying แปลว่า มากบ้างน้อยบ้าง หมายถึง มากบ้างน้อยบ้าง varying อ่านว่า (แฝ-ริอิง)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 213 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
varying (แฝ-ริอิง)

มากบ้างน้อยบ้าง