หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vary หมายถึง ผันผวน ขึ้นๆ ลงๆ ไม่เหมือนกัน

คำศัพท์ vary แปลว่า ผันผวน ขึ้นๆ ลงๆ ไม่เหมือนกัน หมายถึง ผันผวน ขึ้นๆ ลงๆ ไม่เหมือนกัน vary อ่านว่า (แฝ-ริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 450 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vary (แฝ-ริ)

ผันผวน ขึ้นๆ ลงๆ

ไม่เหมือนกัน