หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

varsity หมายถึง มหาวิทยาลัย

คำศัพท์ varsity แปลว่า มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัย varsity อ่านว่า (ฝา-ซิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 265 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
varsity (ฝา-ซิทิ)

มหาวิทยาลัย