หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

varnish หมายถึง มัน เคลือบ ความเคลือบแฝง

คำศัพท์ varnish แปลว่า มัน เคลือบ ความเคลือบแฝง หมายถึง มัน เคลือบ ความเคลือบแฝง varnish อ่านว่า (ฝา-นิฌ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 162 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
varnish (ฝา-นิฌ)

มัน เคลือบ

ความเคลือบแฝง