หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

variously หมายถึง แผกๆ

คำศัพท์ variously แปลว่า แผกๆ หมายถึง แผกๆ variously อ่านว่า (แฝ-เรียซลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 172 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
variously (แฝ-เรียซลิ)

แผกๆ