หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

various หมายถึง แผกๆ

คำศัพท์ various แปลว่า แผกๆ หมายถึง แผกๆ various อ่านว่า (แฝ-เรียซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,366 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
various (แฝ-เรียซ)

แผกๆ